Bởi {0}
logo
Foshan Jason Automatic Equipment Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính:Đa Head Định Lượng Máy Đóng Gói Tự Động/Máy Đóng Gói Bột/Hạt Đóng Gói/Đóng Gói Lưu Lượng Ngang Máy Đóng Gói/túi trà Máy Đóng Gói
Full CustomizationMulti-Language Capability: Total Trading Staff (10)Customization From Samples

23.000,00 US$ - 127.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
12.000,00 US$ - 15.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
13.000,00 US$ - 19.000,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)